News and Events
Press Release 24.5.2018 new

 

                                                 Press Release 

 

 

   मई 2018

31.5.2018

 29.5.2018

   (बी.ए.बी.एड.) शास्त्री शिक्षाशास्त्री 


 

 

24.5.2018

 राष्ट्रीय सेवा योजना - समन्वयक  डॉ. संकल्प मिश्र 


 

 

 


 

21.5.2018

B.A. B.Ed. प्रवेश सूचना    

 

12.04.2018 

1 ). कार्यशाला काव्यशास्त्रssलोचनम् 27.03.2018 - 09.04.2018             1).  फोटोग्राफ