Executive Council

1. Dr.Pankaj L Jani
Vice-chancellor
Maharishi Panini Sanskrit evam Vedic Vishwvidhyalaya Ujjain M.P.
2. Principle Secretary
Secretary of Higher Education,Goverment of M.P.
Vallabh Bhawan,Bhopal M.P.
3. Principle Of Secretary
Secretary of Finance
Treasary and Account Ujjain M.P.
4. Shri Hareesh Mangal
Near Nootan School Pratap Marg
Neemach Campus M.P.
5. Dr. Sunita Thatte
Lecturar(Sanskrit)
Gov.Maharaja ShivajiRao Indore Campus,M.P.
6. Shrimati Vandana Nafde
Assistant Pro.
Gov.Sanskrit University Indore M.P.
7. Shri.Bharat Bairagi
Yashoda Vihar
Ratlam M.P.
8. Shri.Kaushal Mehra
86 Kaveri Vihar
Khandava M.P.
9. Shri.Keshar singh Chowhan
04 Deendayal puram colony
Dhar M.P.
10. Dr.Shubham Sharma
Assistant Pro.
UTD Maharishi Panini Sanskrit Vishwvidhyalay Ujjain M.P.
11. Dr.Akhilesh Kumar Diwadi
Assistant Pro.
UTD Maharishi Panini Sanskrit Vishwvidhyalay Ujjain M.P