शास्त्री/ बी.ए./ आचार्य/ एम.ए. स्वाध्यायी पाठ्यक्रम

शास्त्री स्वाध्यायी पाठ्यक्रम

शास्त्री स्वाध्यायी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष
1. शास्त्री शुक्लयजुर्वेद स्वाध्यायी 1.डाऊनलोड 2.डाऊनलोड 3.डाऊनलोड
2. शास्त्री नव्यव्याकरण स्वाध्यायी 1.डाऊनलोड 2.डाऊनलोड 3.डाऊनलोड
3. शास्त्री साहित्य स्वाध्यायी 1.डाऊनलोड 2.डाऊनलोड 3.डाऊनलोड
4. शास्त्री फलितज्योतिष स्वाध्यायी 1.डाऊनलोड 2.डाऊनलोड 3.डाऊनलोड
5. शास्त्री सिद्धांतज्योतिष स्वाध्यायी 1.डाऊनलोड 2.डाऊनलोड 3.डाऊनलोड
6. बी.ए. संस्कृत स्वाध्यायी 1.डाऊनलोड 2.डाऊनलोड 3.डाऊनलोड

आचार्य स्वाध्यायी पाठ्यक्रम

आचार्य पूर्वार्द्ध उत्तरार्द्ध
1. आचार्य शुक्लयजुर्वेद स्वाध्यायी डाऊनलोड डाऊनलोड
2. आचार्य नव्यव्याकरण स्वाध्यायी डाऊनलोड डाऊनलोड
3. आचार्य साहित्य स्वाध्यायी डाऊनलोड डाऊनलोड
4. आचार्य फलितज्योतिष स्वाध्यायी डाऊनलोड डाऊनलोड
5. आचार्य सिद्धांतज्योतिष स्वाध्यायी डाऊनलोड डाऊनलोड

एम.ए. स्वाध्यायी पाठ्यक्रम

एम.ए. पूर्वार्द्ध उत्तरार्द्ध
1. एम.ए. संस्कृत स्वाध्यायी डाऊनलोड डाऊनलोड
2. ...... डाऊनलोड डाऊनलोड