; Maharshi Panini Sanskrit vedic Vishwavidyalaya, 

<
NameDesignation
Images
Dr. Pankaj L Jani
Vice-Chancellor

Images
Prof.Manmohan Upadhyay
Pro-Vice-Chancellor
Director
Director@mpsvv.org
Images
Dr. L.S.Solanki
Registrar
regpsvvmp@rediffmail.com
Images
Dr. Tulsidas Paroha
OSD(Exam)
tulsidas1971@gmail.com
#
Dr. Pooja Upadhyay
Dean(Student Walfare)
udr.pooja80@gmail.com
Images
Dr. Upendra Bhargava
OSD(Administration)
astroindia2020@gmail.com
#
Dr. Sankalp Mishra
OSD(Finance)
sankalpajpr@gmail.com

TEACHING STAFF>
NON TEACHING STAFF
NameDesignation
#
Prof. Manmohan Upadhyay
Dean (Ved Vedang Evam Sahitya Sankay)
Director@mpsvv.org

Images
Dr.Tulsidas Paroha
Associate Professor HOD(Sahitya evam Darshan Vibhag)
tulsidas1971@gmail.com
#
Dr. pooja Upadhyay
Assistant Professor(Bhartiya Darshan)
udr.pooja80@gmail.com
Images
Dr. Shubham Sharma
Assistant professor(jyotirvigyan)
mpdrshubham@gmail.com
#
Dr.Akhilesh Kumar Diwedi
Assistant Professor(Navya Vyakaran)
drakdujn@gmail.com

#
Dr.Upendra Bhargava
Assistant Professor(Siddhant Jyotish)
astroindia2020@gmail.com
#
Dr. Sankalp Mishra
Assistant Professor(Shukla Yajurved)
sankalpajpr@gmail.com

#
Shri Bhanu Pratap Singh Bundela
Guest Faculty(Yog Department)
#
Dr.Kirti Kumar Dubey
Guest Faculty(English Litrature)
#
Dr.Vijay Bahadur Tripathi
Guest Faculty(Sahitya Shastra)
#
Dr.Sandeep Sharma
Guest Faculty(Nyay Darshan)
#
Shri Devendra Shikarwar
Guest Faculty(Vedic Ganit)
#
Dr.Vijay Kumar
Guest Faculty(Falit Jyotish)

NameDesignation
#
Shri Keshav Shotriya
LDC-Grade-3 Personal Assistatant to Vice chancellor
#
Shri Krishna kant shakwar
Daily Wages
#
Shri Lalit Kumar Sharma
Daily Wages
#
Shri Rajesh Yadav
Daily Wages
#
Shri Mahendra Upadhyay
Daily Wages Personal Assistatant to Registrar
#
Shri Darshan lal Mittal
Daily Wages
#
Shri Vijay Kumar
Assistant(Daily Wages)
#
Shri Pradeep Kumar Jha
Assistant(Daily Wages)
#
Shri Chandra bhushan yadav
Driver
#
Shri Aslam Khan
Assistant(Daily Wages)
LIST OF OTHER SUPPORTING STAFF
NameDesignation
#
Shri Shankar Sing
Peon
#
Shri Mahendra Baghela
(Daily Wages)
#
Shri Vinod malviya
(Daily Wages)
#
Shri naveen Choudhri
Peon
#
Shri Jitendra Ninama
(Daily Wages)
#
Shri Ratan Lal Barethiya
(Daily Wages)
#
Prakash Rao
(Daily Wages)
#
Yogendra Kushwanshi
Peon
#
Shri Sandeep Karosiya
(Daily Wages)